INFORMACE O

Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím našeho internetového obchodu se zpracovávají citlivé údaje neboli osobní údaje. Společnost Brandfield B.V. považuje odpovědné nakládání s osobními údaji za velmi důležité a v souladu s tím také s osobními údaji nakládáme a zabezpečujeme je.

Při nakládání s údaji postupujeme v souladu s požadavky předepsanými zákony o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • Jasně uvádíme, pro jaké účely nakládáme s osobními údaji, a tento požadavek splňujeme prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • Při sbírání osobních údajů se omezujeme pouze na údaje, které jsou z legitimních důvodů nezbytné;
 • V případech, kdy je nutný Váš souhlas, si dříve, než začneme Vaše osobní údaje zpracovávat, od Vás k tomu vyžádáme výslovný souhlas;
 • Přijali jsme příslušná bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů, a totéž vyžadujeme i od stran, které zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem;
 • Respektujeme Vaše právo Vaše osobní údaje na Vaši žádost zkontrolovat, upravit nebo odstranit.

Společnost Brandfield B.V. se chová při nakládání s údaji zodpovědně. Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, které osobní údaje sbíráme a využíváme a za jakým účelem. Doporučujeme Vám, abyste si ho pozorně přečetl/-a.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když využíváte náš internetový obchod, získáváme od Vás určité informace, které mohou obsahovat i osobní údaje. Uchováváme a využíváme pouze ty osobní údaje, které jste nám sám/sama poskytl/-a v souvislosti s požadovanou službou, nebo pokud je jasné, že nám poskytnuté údaje jsou určeny ke zpracování.

Pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromí využíváme tyto údaje:

 • jméno a adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační adresu
 • e-mail
 • platební údaje
 • pohlaví
 • datum narození

REGISTRACE

Některé části našeho internetového obchodu vyžadují, abyste se nejprve zaregistroval/-a. Po registraci uchováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/-a pod Vámi vybraným uživatelským jménem. Tyto údaje uchováváme proto, abyste je nemusel/-a při každém návratu znova zadávat a abychom Vás mohli kontaktovat v souladu s plněním dohody.

Údaje spojené s Vaším uživatelským jménem předáme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s plněním dohody, kterou s námi uzavíráte, nebo pokud je to právně závazné. V případě podezření na podvod nebo zneužití naší webové stránky mohou být osobní údaje předány kompetentním orgánům.

PŘÍSTUP NA NÁŠ PORTÁL

Náš portál Vám dává přístup do správního prostředí, kde můžete údaje sám/sama nastavovat, upřesňovat a měnit.

VYŘIZOVÁNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY

Pokud nám pošlete objednávku, použijeme Vaše údaje k jejímu zpracování. Pokud je to ke správnému zpracování nezbytné, můžeme Vaše osobní údaje předat třetím stranám. Více se o tom dočtete v tomto prohlášení o ochraně soukromí později.

REKLAMY

Kromě informací na naší webové stránce Vás možná budeme informovat o našich nových produktech a službách, a to:

 • klasickou poštou;
 • e-mailem;
 • prostřednictvím sociálních médií;
 • telefonicky.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A NEWSLETTER

Náš internetový obchod Vám poskytuje možnost klást dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, přičemž budete požádáni, abyste pro účely zpracování Vašeho dotazu vyplnili různé údaje. Vy se pak sám/sama rozhodnete, které údaje poskytnete. Údaje, která nám pošlete, budou uchovány po dobu nezbytnou k úplnému zodpovězení a zpracování Vašeho dotazu v souladu s povahou formuláře nebo obsahem Vašeho e-mailu.

Těm, kdo se zajímají o naše produkty a služby, nabízíme svůj newsletter. Každý newsletter obsahuje odkaz, na který můžete kliknutím odběr odhlásit. Váš e-mail se automaticky přidává k seznamu všech lidí, kteří se k odběru přihlásili.

ÚDAJE O LOKALITĚ

Pokud je to z důvodu služby nezbytné, můžeme sbírat údaje o Vaší lokalitě (GPS). Pokud taková situace nastane, vyžádáme si k tomu Váš souhlas.

Tyto údaje o lokalitě mohou být také uchovávány a zpracovávány například poskytovatelem navigačního/mapového softwaru, jako je například Google Maps, nebo organizacemi, jako je Google či Apple. Na toto nemáme žádný vliv. Doporučujeme Vám, abyste si přečetl/-a příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů od daného poskytovatele.

OBCHOD S APLIKACEMI

Aplikace, která poskytuje službu, se stahuje prostřednictvím obchodu s aplikacemi spravovaného třetí stranou. Nemáme žádný vliv na to, jaká osobní data poskytovatel zpracovává a za jakým účelem. Doporučujeme Vám, abyste si přečetl/-a příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů od daného poskytovatele.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Vaše uživatelské údaje nezveřejňujeme.

REKLAMY

Náš internetový obchod zobrazuje reklamy.

PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše údaje můžeme poskytovat svým partnerům. Tito partneři dodávají na míru šité reklamy na základě Vašich osobních údajů. Tito partneři se účastní plnění dohody. Tito partneři mohou Vaše údaje využívat pro své vlastní marketingové účely.

SOUBORY COOKIE

Náš internetový obchod využívá soubory cookie. Soubory cookie jsou umisťovány také třetími stranami, které jsme si zjednali.

Jakmile prvně navštívíte náš internetový obchod, zobrazí se vám oznámení o tom, že využíváme soubory cookies. Pokud budete náš internetový obchod využívat i nadále, budeme mít za to, že s tímto používáním souborů cookie souhlasíte.

Prostřednictvím svého prohlížeče můžete soubory cookie zablokovat, mějte přitom ovšem na mysli, že naše webová stránka už možná nebude fungovat naplno.

Se třetími stranami, které umisťují soubory cookie, jsme uzavřeli dohody o používání těchto souborů cookie a aplikací. Nemáme však nicméně úplnou dohled nad tím, co poskytovatelé těchto aplikací učiní se soubory cookie po jejich přečtení. Bližší informace o těchto aplikacích a o tom, jak nakládají se soubory cookie, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů u stran, jichž se to týká. (Upozornění: Je možné, že tato prohlášení budou pravidelně upravována.)

Přečtěte si také naše všeobecné zásady používání souborů cookie.

GOOGLE ANALYTICS

Nástroj Google Analytics využíváme ke sledování toho, kolik návštěvníků využívá náš internetový obchod. Podepsali jsme se společností Google dohodu o zpracovateli ohledně úprav týkajících se nakládání s našimi údaji. Společnosti Google rovněž povolujeme, aby informace získané nástrojem Analytics využívala k dalším svým službám a, konečně, také anonymizujeme IP adresy.

Squeezely Technology B.V.

Squeezely používáme k tomu, abychom zákazníkům představili nejlepší přizpůsobený obsah. Společnost Squeezely shromažďuje údaje o návštěvách webových stránek, aby zajistila, že můžeme zákazníkům poskytnout optimální zážitek. Data se například používají pro: zájmově orientovanou reklamu, analýzu preferencí produktů, přizpůsobení obsahu webových stránek vašim zájmům.

Společnost Squeezely bere soukromí a zabezpečení osobních údajů velmi vážně. Squeezely používá vlastní platformu Squeezely Customer Data Platform (platformu) k bezpečnému ukládání všech dat, která dostávají. Společnost Squeezely využívá třetí strany (tzv. Dílčí zpracovatele), které jsou nezbytné pro poskytování jejích služeb. Například poskytovatel hostingu nebo vývojář softwaru. Společnost Squeezely zajišťuje, aby všechny tyto dílčí procesory dodržovaly přísné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Tweakwise

Pomocí Tweakwise ovládáme pořadí, vyhledávání, navigaci a filtrování v našem internetovém obchodě. Tweakwise používá identifikovatelné informace ke sledování využití jejich služeb, vylepšuje vaši uživatelskou zkušenost a umožňuje vám efektivně využívat služby Tweakwise. Vaše data jsou zabezpečena na serverech Tweakwise a nikdy nebudou sdílena s třetími stranami.

BEZPEČNOST

Přijali jsme bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neautorizovaný přístup k osobním údajům. Jde zejména o následující opatření:

 • přístup k osobním údajům je chráněn uživatelským jménem a heslem;
 • využíváme protokoly pro zabezpečení komunikace (Secure Sockets Layer nebo SSL), které chrání všechny informace vyměněné mezi Vámi a naší webovou stránkou, když zadáváte své osobní údaje;
 • uchováváme záznamy o všech žádostech o osobní údaje.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Shora popsané osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro zpracování Vašich objednávek včetně záruky. Po uplynutí této lhůty uchováváme údaje maximálně ještě během jednoho dalšího roku pro statistické účely. Údaje se poté mažou, pokud nás k delšímu uchovávání nezavazuje statutární povinnost, jak je tomu například v případě povinnosti uchovávat sedm let platební údaje.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s naším internetovým obchodem prostřednictvím hypertextových odkazů. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany nakládají s Vašimi osobními údaji důvěryhodným nebo bezpečným způsobem. Doporučujeme Vám, abyste si přečetl/-a prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek, než je budete využívat.

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo provádět v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů změny. Doporučujeme Vám, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali a byli tak obeznámeni s jakýmikoli změnami.

KONTROLA A ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně kontroly, úpravy či odstranění Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat s využitím dole uvedených kontaktních údajů.

Pokud si chcete zkontrolovat osobní údaje, které o Vás společnost Brandfield B.V. uchovává, nebo pokud si přejete tyto údaje upravit, protože jsou nesprávné či neúplné, nebo pokud chcete, aby byly tyto údaje odstraněny či ochráněny, pošlete e-mail paní Erik Hummel ze společnosti Brandfield B.V. na adresu info@brandfield.nl. Společnost Brandfield Vás bude během čtyř týdnů informovat, s jakými osobními údaji o Vás nakládá a zda Vaší žádosti o odstranění, ochranu či úpravu vyhoví či může vyhovět.

Abychom předešli zneužití, můžeme Vás požádat o řádnou identifikaci. Pokud půjde o osobní údaje spojené s nějakým souborem cookie, musíte poslat také jeho kopii. Najít ho můžete v nastavení svého prohlížeče. Pokud je údaj nesprávný, můžete požádat, abychom ho změnili nebo odstranili.

NIZOZEMSKÝ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud budete mít nějakou stížnost ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, přirozeně se Vám budeme ochotně věnovat. V souladu s legislativou týkající se ochrany osobních údajů máte také nárok vznést stížnost proti nakládání s osobními údaji prostřednictvím nizozemského Úřadu pro ochranu osobních údajů. V této věci se obraťte přímo na nizozemský Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Brandfield B.V.
Osloweg 105
9723 BK Groningen
Nizozemsko
zakaznicky-servis@brandfield.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy upraveno 25-01-2021.

Nějaké další dotazy?

Kontaktujte naše oddělení služeb pro zákazníky

Jazyk